100%
تخفیف

آموزش اختیار معاملات

بدون امتیاز 0 رای
59000 – رایگان!

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…

189
59000 – رایگان!

آموزش بازار جهانی

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…

26
99,000 تومان

آموزش روانشناسی معامله گری

بدون امتیاز 0 رای
79,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…

14
79,000 تومان