مدیریت

چنانچه برای بحث برندسازی، قیمت گذاری، تکنیک های جذب مشتری، بحث تعهد سازی مشتریان به دنبال راهکار هستید در این ورکشاپ جذاب شرکت کنید تا از خدمات باارزش آن بهره ببرید. 

                                              برای جذب اطلاعات بیشتر با این شماره تماس بگیرید: 09913029305

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید